Wydawca literatury
naukowej i specjalistycznej
Usługi z zakresu edytorstwa naukowego
Kompleksowe wsparcie dla biznesu
Consulting i doradztwo, badania, audyty
(usługa tajemniczy klient, audyt motywacji)

Szkolenia dofinansowane
z funduszy Unii Europejskiej

© VERTUM Sp. z.o.o, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000359827,
wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 5000 zł, REGON: 280540127, NIP: 7393803313,
konto bankowe: Bank Handlowy S.A. Oddział Olsztyn 90 1030 0019 0109 8530 0037 8840, email: biuro@vertum.pl, www.vertum.pl